Welkom

Welkom op het Novo College

Het Novo College is een school voor jongens en meisjes tussen 11,5 - 18 jaar die nieuw zijn in Nederland, de Nederlandse taal nog niet spreken en die korter dan 2 jaar in Nederland zijn.  

De nadruk in het lesaanbod ligt op het aanleren van de Nederlandse taal en voorbereiding op de Nederlandse maatschappij. Het grootste gedeelte van de week krijgen de leerlingen dan ook les in Nederlands als tweede taal (NT2). De onderdelen hiervan zijn luisteren, lezen, schrijven, spreken en begrijpen. We besteden in de lessen veel aandacht aan deze onderdelen, maar ook aan Nederlandse gewoonten, cultuur en feesten. Leerlingen krijgen ook andere lessen, zoals  Engels, rekenen/wiskunde, drama, sport en muziek. Overal ligt het accent op het leren van de Nederlandse taal. Daarnaast krijgen de leerlingen Loopbaanoriëntatie en -begeleiding LOB, waarbij we hen voorbereiden op vervolgonderwijs of/of arbeid.

We proberen onze leerlingen in contact te laten komen met leeftijdsgenoten in en buiten school. We hebben veel externe contacten die dat mede mogelijk maken. 

Op het Novo College zitten leerlingen uit ±60 landen. Ieder deel van de wereld is wel aanwezig op onze school. Daarom hebben wij besloten om onze school het Novo College te noemen. Novo staat voor nieuw, een nieuwe start in een nieuw land op een nieuwe school. Ons logo en de tekening naast onze schoolnaam, hebben dezelfde betekenis. Wat je ziet is een oude boom, die de plek illustreert waar je woonde en waar je wortels liggen. Onder de boom groeit een zaadje. Dit zaadje is illustratief voor een nieuwe start op een nieuwe school in een nieuw land.

Het Novo College bewijst al meer dan 30 jaar onderwijs. In 2019 hebben we besloten om onze naam, de ISK (Internationale SchakelKlas) en het logo te veranderen.
Het Novo College is onderdeel van Stichting LVO. Stichting LVO is een onderwijsstichting in Limburg en Zuidoost Brabant, met in totaal 23 verschillende locaties. Stichting LVO heeft vijf scholen die Eerste Onderwijs voor Anderstaligen verzorgen. Deze scholen zijn gevestigd in Maastricht, Heerlen, Weert, Cranendonck en Horst.