Informatie over lestijden en lesuitval

Lessentabel en lestijden

Lessentabel

Een les is een door een daartoe bevoegde of bekwame docent gegeven aanbod, gericht op het aanleren van de Nederlandse taal en cultuur. Een les duurt 45 minuten op het Novo College.

De volgende lessen worden wekelijks gegeven op het Novo College:

Nederlands                       

15

Rekenen/wiskunde

2

Engels  

2

Beeldend Vorming         

2

Burgerschapsvorming

2

Loopbaan oriëntatie

2

Gymnastiek

2

Muziek

1

Dramatische expressie

1

Mentoruur/studievaardigheden

1

TOTAAL

30


Lestijden

Het Novo College werkt met een zogenaamd ‘vierkant’ rooster. Dit betekent dat wij een vaste start en een vast einde van de dag proberen aan te houden.

Les 1

09.15 – 10.00 uur

Les 2

10.00 – 10.45 uur

PAUZE

10.45 - 11.05 uur

Les 3

11.05 – 11.50 uur

Les 4

11.50 – 12.35 uur

PAUZE

12.35 – 13.05 uur

Les 5

13.05 – 13.50 uur

Les 6

13.50 – 14.35 uur

 

 

Lesuitval

Helaas komt op onze school soms ook lesuitval voor. Dit kan komen door afwezigheid van een collega, vanwege ziekte of scholing.

Lesuitval proberen wij zoveel als mogelijk te voorkomen door het verdelen van leerlingen over andere groepen, het inzetten van collega’s die een tussenuur hebben en soms zetten wij ook ondersteuners in.

Als er geen andere oplossing meer te vinden is, is er lesuitval. Via de groepsapp informeert de docent je over wijzigingen in het lesrooster. 

 

Www.Guyhouben.Com EOA Fullres 23