Team

Het team van het Novo College bestaat uit een mix van diverse talenten en karakters in verschillende functies, die allemaal een passie hebben voor de jongeren en het onderwijs. 

AVG technisch mogen we geen namen publiceren en hierbij de functies van de mensen die werkzaam zijn in onze school.

Rector
Conrectors
Intake Coördinator
Docenten en Mentoren
Onderwijsassistenten
Vakdeskundig leerlingbegeleiders
Ondersteuningscoördinator
Gedragswetenschappers
Schoolmaatschappelijk werker
Administratief medewerker
Roosterplanner
Conciërges
Gastvrouw
Toezichthouders
Vrijwilligers