Regels en afspraken

Op het Novo College gelden de volgende regels en afspraken:

Algemene regels

 • We hebben respect voor elkaar, elkaars eigendommen en onze omgeving.
 • We zijn samen verantwoordelijk voor een goede sfeer en goede gang van zaken.
 • We helpen elkaar waar dat nodig is.
 • We dragen allemaal bij aan een open communicatie: we lossen problemen op door erover te praten.
 • We pesten, bedreigen en negeren anderen niet.
 • We vinden dat op school alcohol, drugs, wapens en gokken niet thuishoren.
 • We vinden dat er geen plaats is voor racisme, discriminatie en geweld.
 • We staan voor een positieve houding, correct gedrag en net taalgebruik.
 • We doen altijd melding bij de politie in geval van diefstal, vernieling of geweld.
 • Bij ernstige zaken doen wij, de school, aangifte bij de politie.


Regels voor de leerlingen van het Novo College
    

 1. Ik heb respect voor het team, de medeleerlingen en het materiaal.
 2. Ik ben op tijd in elke les.
 3. Ik meld me tijdig af bij de docent als ik niet aanwezig kan zijn.
 4. Ik blijf op school tot mijn lesdag is afgelopen.
 5. Ik eet en drink tijdens de pauze. In de les is een fles water toegestaan.
 6. Ik neem elke dag mijn schoolspullen mee.
 7. Ik ga zo veel mogelijk in de pauzes naar de wc.
 8. Ik gebruik mijn telefoon in de les alleen met toestemming.
 9. Ik luister alleen met een koptelefoon of oortjes naar muziek in de school.
 10. Ik blijf op het schoolterrein in de pauzes.