Regels en afspraken

Op het Novo College gelden de volgende regels en afspraken:

 

Algemene regels:

 • We hebben respect voor elkaar, elkaars eigendommen en onze omgeving.
 • We zijn samen verantwoordelijk voor een goede sfeer en goede gang van zaken.
 • We helpen elkaar waar dat nodig is.
 • We dragen allemaal bij aan een open communicatie: we lossen problemen op door erover te praten.
 • We pesten, bedreigen en negeren anderen niet.
 • We vinden dat op school alcohol, drugs, wapens en gokken niet thuishoren.
 • We vinden dat er geen plaats is voor racisme, discriminatie en geweld.
 • We staan voor een positieve houding, correct gedrag en net taalgebruik.
 • We doen altijd melding bij de politie in geval van diefstal, vernieling of geweld.
 • Bij ernstige zaken doen wij, de school, aangifte bij de politie.

Regels voor de leerlingen van het Novo College:

 • Ik heb respect voor het team, de medeleerlingen en het materiaal.
 • Ik ben op tijd in de les.
 • Ik heb geen pet of muts op in de school.
 • Eten en drinken doe je tijdens de pauze.
 • Ik neem elke dag mijn schoolspullen mee.
 • Ik ga in de pauzes naar de WC en niet tijdens de les.
 • Ik gebruik mijn telefoon in de les alleen met toestemming.
 • Ik luister alleen met een koptelefoon of oortjes naar muziek in de school.
 • Ik blijf op school tot mijn lesdag is afgelopen
 • Ik rook niet op school