Kom jij naar het Novo College?

Aanmelden

Leerlingen tussen 11,5 en 18 jaar die de Nederlandse taal nog niet voldoende beheersen voor het regulier onderwijs, kunnen het hele jaar door aangemeld worden.

Op het Novo College zitten jongens en meisjes die bezig zijn met het leren van de Nederlandse taal en cultuur. Je komt naar deze school als voorbereiding op de overstap naar een gewone Nederlandse school voor voortgezet onderwijs, het Middelbaar Beroeps Onderwijs, Inburgeringscursus of werk. Je mag ongeveer twee jaar naar het Novo College komen, maar dit heeft te maken met hoelang je in Nederland bent.

Als jij je aanmeldt op het Novo College krijg je een gesprek. Je komt naar het gesprek samen met een van je ouders of voogd. Bij dit gesprek moet je zeker meebrengen:

  • Paspoort / ID
  • Visum
  • Kopie IND papieren (vermeldkring of voorblad Rapport eerste gehoor)
  • Kopie papieren Marechaussee

Als jij nog op een AZC woont, moet je zeker meebrengen:

  • Paspoort / ID
  • Kopie IND papieren
  • COA registratieformulier

Als je ouders/begeleiders jou aan willen melden op het Novo College, kunnen ze contact opnemen met de coördinator, mevrouw van Soest. Het telefoonnummer is: 06-55620671