Welkom bij het Novo College

Het Novo College is een school voor jongens en meisjes tussen de 11,5 en 18 jaar die de Nederlandse taal nog niet machtig zijn. Dit kan het geval zijn omdat u onlangs vanuit een ander land naar Nederland bent verhuisd omdat uw ouders hier werken, maar ook als u in een land woonde waar het onveilig is om te leven en u moest vluchten.

Hier op het Novo College zitten studenten uit ±38 verschillende landen (Elk werelddeel is aanwezig op onze school. Daarom hebben we besloten om onze school Novo College te noemen. Novo staat voor nieuw, een nieuwe start in een nieuw land op een nieuwe school. Ons logo, de tekening naast onze schoolnaam, heeft dezelfde betekenis. Wat je ziet is een oude boom, die de plek illustreert waar je woonde en waar je wortels liggen. Onder de boom groeit een zaadje. Dit zaadje is illustratief voor een nieuwe start op een nieuwe school in een nieuw land.

Novo College bewijst al meer dan 30 jaar onderwijs. In 2019 hebben we besloten om onze naam en ons logo te veranderen. Het Novo College is onderdeel van Stichting LVO. Stichting LVO is een onderwijsstichting in Limburg en Zuidoost-Brabant, met in totaal 23 verschillende locaties. Stichting LVO heeft vijf scholen die Eerste Onderwijs voor Anderstaligen verzorgen. Deze scholen zijn gevestigd in Maastricht, Heerlen, Weert, Cranendonck en Horst.

Als je ouders/verzorger of mentor meer informatie willen over een van onze scholen kunnen ze contact opnemen met onze school via infonovocollege.nl.