23-3-2023 donderdag 23 maart 2023

Rapport ARVO 2040

RAPPORT ARVO 2040

De commissie ARVO 2040 heeft haar adviesrapport aangeboden aan de opdrachtgevers; de rectoren van de vo-scholen in Maastricht en het college van bestuur van LVO. Dit adviesrapport gaat over de kansen en uitdagingen voor het voortgezet onderwijs in Maastricht, nu en in de toekomst. De commissie heeft met veel belanghebbenden gesproken en schrijft in haar advies wat de gemeenschappelijke basis is voor het onderwijsaanbod in de stad.

De voorzitter van de commissie Theo Bovens heeft op 21 maart 2023 het rapport aan zowel de opdrachtgevers als aan de medezeggenschapsraden van onze scholen en aan de managementteams gepresenteerd: ‘Toekomstbestendig vo in Maastricht’.