16-1-2021

Een brief van onze directeur over de laatste Corona updates op Novo College.

Maastricht, 15 januari 2021

 

Betreft: aangepast rooster door nieuwe regels lockdown per maandag 18 januari 2021

 

Beste ouder(s), verzorgers,

 

Helaas heeft het kabinet moeten besluiten dat de scholen die open mochten blijven, zoals het Novo College, les moeten gaan geven met 1.50 meter afstand tussen iedere leerling en docent. Dit zal minstens duren tot 9 februari 2021, maar misschien nog langer.

 

Het Novo College start daarom dan ook per maandag 18 januari 2021 met deze nieuwe regels in te voeren op de school. Dit gaan wij doen door het maken van kleinere groepen die naar school komen voor lessen. Op andere momenten zal uw zoon/dochter dus thuis moeten gaan werken aan lespakketten/huiswerk.

Uw zoon/dochter heeft het overzicht van wanneer hij/zij naar school mag komen al van ons ontvangen. U kunt hier bij uw zoon/dochter naar vragen.

 

Als uw zoon/dochter niet op de afgesproken dagen en lestijden op school is, zal dit genoteerd worden als spijbelen, en doorgegeven worden aan de ambtenaar leerplicht van de gemeente waarin u woont. Is uw zoon/dochter ziek, of heeft klachten die passen bij Covid-19, verzoeken wij u dringend uw zoon/dochter niet naar school te sturen maar te laten testen bij de GGD. Als wij op school merken dat uw zoon/dochter klachten heeft, zullen wij uw zoon/dochter naar huis sturen en met u bellen om te vragen een test aan te vragen.

 

Wij hopen op deze manier, samen met u, ervoor te zorgen dat de besmettingen een halt worden toegeroepen, waarna wij na 9 februari 2021 de leerlingen weer allemaal samen op school kunnen verwelkomen.

 

Blijf gezond!!

 

Vriendelijke groet,

 

Henk Moonen-Wolters

Sectordirecteur ISK