4-9-2020

Maastricht, 04-09-2020

Betreft: studiedag docenten

Beste ouders/voogden/verzorgers,

Vanwege een studiedag voor de docenten vervallen alle lessen op maandag 14 en dinsdag 15 september.

Met vriendelijke groet,

Birgitte Kroon
Coördinator Novo College
Bemelergrubbe 2, Maastricht
Tel: 0654254111
b.kroon@stichtinglvo.nl