25-8-2020

25-8-2020

Beste leerlingen en ouders,

Ook dit nieuwe schooljaar zullen we allemaal rekening moeten houden met de bijzondere omstandigheden rondom het coronavirus. Met deze brief willen we jullie over verschillende zaken informeren, zodat we met z’n allen het schooljaar op een goede manier kunnen starten.

Ventilatie

De rol van ventilatie in scholen in relatie tot de mogelijke verspreiding van het coronavirus is regelmatig in het nieuws. We begrijpen dat jullie ongerust kunnen zijn over de ventilatie. We pakken de zorg voor ventilatie en luchtkwaliteit grondig op. Dat doen we zo.

  • Met ingang van het nieuwe schooljaar zorgt de school ervoor dat de ventilatie in het lokaal, indien mogelijk, op de hoogste stand staat.
  • De lokalen worden voor en tussen de lessen en tijdens de pauzes goed gelucht door de ramen en deuren tegen elkaar open te zetten.
  • Losse (zwenk)ventilatoren, mobiele airconditionings of zogenaamde recirculerende ventilatoren zullen niet meer worden gebruikt. We voorkomen daarmee dat er luchtstromen van persoon naar persoon ontstaan.
  • Ruimtes waarvan we de luchtkwaliteit niet kunnen garanderen, zullen we niet gebruiken.
  • Als school zorgen we voor een zorgvuldige controle van de ventilatiesystemen. Stichting LVO is momenteel in gesprek met o.a. installateur, GGD en VO-raad om mogelijkheden te verkennen om de luchtkwaliteit optimaal te houden en waar nodig te verbeteren.

Door samen strikt de richtlijnen en afspraken over ventilatie na te leven, dragen we bij aan een betere luchtkwaliteit.

Richtlijnen

Alle leerlingen, met uitzondering van de leerlingen die ziek zijn of klachten hebben, volgen alle lessen op school volgens het rooster. Voor leerlingen is het niet nodig om anderhalve meter afstand van elkaar te houden. Alle volwassenen in de school houden wel anderhalve meter afstand van elkaar. We vragen de leerlingen om wel anderhalve meter afstand te houden van docenten en andere medewerkers van school.  

We zijn op de hoogte van de landelijke discussie over de mogelijke verspreiding van het coronavirus door oudere tieners. Totdat hier meer duidelijk over is, houden we ons aan de bovenstaande huidige richtlijnen van het RIVM. We houden ons voor wat betreft het dragen van mondkapjes ook aan de richtlijnen van het RIVM. Mondkapjes zijn niet verplicht op school. Leerlingen die liever wel een mondkapje dragen, mogen dat uiteraard doen.

Iedereen wast natuurlijk vaak en grondig de handen. Wij zorgen er voor dat er voldoende hygiënemiddelen beschikbaar zijn op school en in de lokalen. Bij (verkoudheids)klachten of ziekte blijf je thuis. Is er iemand uit het gezin ziek, dan blijft de leerling ook thuis.
Behoor je als leerling tot een risicogroep? Of zijn er mensen in je directe omgeving die tot een risicogroep behoren? Neem dan contact op met je mentor.

We zorgen voor elkaar en daarbij hoort ook dat we elkaar aanspreken op het naleven van de richtlijnen op school en het gedrag dat hierbij hoort. We willen ouders dan ook vragen om, voordat de leerlingen weer de eerste dag naar school komen, met hun kinderen nog een keer te spreken over het belang van het naleven van alle voorschriften.

Het RIVM maakt een uitzondering voor de praktijklessen. Daar moet de afstand tussen leerlingen en volwassenen zo goed mogelijk worden gehandhaafd. Tijdens deze praktijklessen is de onderlinge afstand van anderhalve meter niet verplicht als dat door de lesomstandigheden niet mogelijk is. We rekenen bij deze situaties op ieders gezond verstand.

Quarantaine

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een reisadvies opgesteld waarbij gebruik gemaakt wordt van kleurcodes. Iedereen die de afgelopen periode een land of gebied heeft bezocht met de kleurcode oranje of rood krijgt het dringende advies om veertien dagen in thuisquarantaine te gaan. Voor leerlingen in thuisquarantaine betekent dit dat ze niet naar school gaan en ook niet op het schoolplein komen. Wel kunnen we deze leerlingen vragen om online/digitaal aan bepaalde vakken te werken. Meld thuisquarantaine op school bij  Birgitte Kroon 06-54254111.

Verzuim en leerplicht

Sinds 1 juli van dit jaar gaan alle leerlingen, met uitzondering van zieke leerlingen of leerlingen met klachten, weer naar school. Leerlingen die ongeoorloofd afwezig zijn, worden bij de leerplichtambtenaar gemeld. Leerlingen die, vanwege het algemene gezondheidsbelang, in thuisquarantaine zitten worden niet gemeld.

In gesprek

We kunnen ons voorstellen dat er zowel bij leerlingen als ouders vragen zijn over de gang van zaken. We gaan hierover graag in gesprek. Mochten er vragen zijn aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via de mentor. Onze leerlingen zitten vaak vol goede ideeën en zijn hierbij van harte uitgenodigd om mee te denken op school, zodat we samen zorgen voor een prettige leeromgeving.

Hoewel het begin van dit nieuwe schooljaar anders dan anders is, kijken we er heel erg naar uit om al onze leerlingen weer te zien. We gaan er samen een goed jaar van maken!

Vriendelijke groeten,

Birgitte Kroon

Coördinator Novo College
b.kroon@stichtinglvo.nl