4-6-2020

Zoals landelijk bekend gemaakt, kan iedereen met coronagerelateerde klachten (hoesten en/of neusverkoudheid en/of keelpijn en/of kortademigheid en/of koorts) zich laten testen op het coronavirus. De standaardprocedure voor het aanvragen van een test verloopt via het landelijke nummer 0800-1202. Lees meer over de landelijke procedure op de website van de rijksoverheid.

 In afwijking hiervan kunnen leerlingen en medewerkers die in Zuid-Limburg wonen, werken of naar school gaan, zich voor een test aanmelden via GGD Zuid-Limburg, telefoonnummer

088-8805005. Het gebied van GGD Zuid-Limburg strekt van Maastricht tot en met Kerkrade en van Eijsden-Margraten tot en met Sittard-Geleen. De testlocatie van GGD Zuid-Limburg is bij Hotel van der Valk in Urmond. Testen is alleen mogelijk op afspraak. Zo heeft GGD Zuid-Limburg sneller zicht op het aantal zowel positief als negatief geteste medewerkers en leerlingen op een locatie. Deze afwijkende procedure is niet van toepassing op medewerkers en leerlingen uit Noord- en Midden-Limburg. Voor hen geldt de eerstgenoemde landelijke procedure.

Contact met school na positieve testuitslag van medewerker of leerling

Indien een medewerker of leerling positief getest is op het coronavirus wordt er vanuit de GGD contact opgenomen met de schooldirectie. De GGD bespreekt de te nemen maatregelen, afhankelijk van het besmettingsrisico. De GGD informeert zelf degenen die in nauw contact hebben gestaan met de positief geteste medewerker of leerkling en stemt met de schooldirectie overige communicatie af.