26-5-2020

Beste ouders/verzorgers,

Vanaf 2 juni gaan we weer les geven op school. Op dit moment zijn we alle voorbereidingen aan het treffen om veilig op 1,5 m afstand les te kunnen geven.

Maximaal 6 leerlingen zullen tegelijk les krijgen. De mentor bespreekt met iedere leerling op welke dagen en op welk tijdstip hij of zij op school dient te zijn.

Het is belangrijk dat alle leerlingen op tijd komen.

We vragen de leerlingen niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de lessen op school te komen en na de lessen direct naar huis te gaan.

 

Omdat we veiligheid vooropstellen, vragen we u, uw zoon of dochter thuis te houden bij één van de volgenden klachten: (neus)verkoudheidsklachten, hoesten, klachten aan luchtwegen of koorts. Ook vragen we u de school zo snel mogelijk in te lichten wanneer er sprake is van besmetting van Covid-19 van uw zoon of dochter of in de directe omgeving. Als één van de gezinsleden koorts of benauwdheid heeft, dan blijft ieder gezinslid thuis. Graag school gelijk telefonisch op de hoogte stellen, telnr: 0882241188 of 0654254111.

Hoe gaat ons onderwijs eruitzien?

  • Iedereen houdt 1,5 meter afstand van elkaar
  • Maximaal 6 leerlingen tegelijkertijd in de klas
  • Onderwijs op afstand gaat door
  • Op onze website novocollege.nl vindt u een video waar de belangrijkste regels staan uitgelegd. Wat van de leerlingen verwacht wordt hoe zich te gedragen.

Openbaar vervoer

Voor de leerlingen adviseren we het volgende:

  • Neem zoveel mogelijk de fiets of ander eigen vervoer
  • Maak zo min mogelijk gebruik van het openbaar vervoer
  • Is dit niet mogelijk? Dan vragen we u om uw kind(eren) naar school te brengen
  • Gaat uw kind wel met het openbaar vervoer, dan is een mondkapje verplicht.

We begrijpen dat de opstart van de school veel vraagt van onze leerlingen en u als ouder. Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op. Samen zorgen we voor een goede opstart van de school en voor een goede gezondheid!

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking en begrip. We zien onze leerlingen weer graag op school vanaf 2 juni.

Vriendelijke groeten,

Birgitte Kroon

Coördinator Novo College

Novo College Logo (2)