Lockdown vanaf woensdag 16 december 2020

15-12-2020

Maastricht, 15 december 2020

 

Betreft: sluiting onderwijs per woensdag 16 december 2020

 

Beste ouder(s), verzorgers,

 

Helaas heeft het kabinet moeten besluiten dat de scholen tijdelijk moeten sluiten. Dit gaat in op woensdag 16 december 2020, en zal duren tot 17 januari 2021.

 

Het Novo College sluit daarom dan ook per woensdag 16 december 2020 de deuren voor onderwijs in de klas. Natuurlijk gaat het Novo College wel lessen verzorgen voor de leerlingen. Dit gaan wij doen door het maken van lespakketten die leerlingen op kunnen komen halen, door gesprekken met docenten via de telefoon, Whatsapp of lessen op de computer en via Teams. Dit alles start op maandag 4 januari 2021. Wat de leerling aangeboden gaat krijgen heeft te maken met hoe goed de leerling al Nederlands kan lezen, schrijven, luisteren en spreken. Voor de een zal het een pakket uit een boek worden, voor de ander lessen via de computer.

De jongere kan u laten zien wat haar opdrachten zijn.

 

De docenten zullen meerdere keren per week contact zoeken met de leerlingen om te horen hoe het met hem of haar gaat, en of er vragen zijn over het werk wat thuis gemaakt gaat worden. Soms zal de jongere naar school mogen komen om het huiswerk af te komen geven en nieuw werk op te komen halen. Waar dit moeilijk is zal de docent zorgen dat het werk thuis wordt afgegeven.

 

Wij hopen op deze manier, samen met u, ervoor te zorgen dat de besmettingen een halt worden toegeroepen, waarna wij na 18 januari 2021 de leerlingen weer op school kunnen verwelkomen.

 

Blijf gezond!!

 

Vriendelijke groet,

 

Henk Moonen-Wolters

Sectordirecteur ISK