16-4-2020

Vanwege de perikelen rondom het corona-virus gaat de kijkdag helaas niet door. Mogelijk is dat de kijkdag op een later moment wel door kan gaan. Informatie hieromtrent zal te vinden zijn op deze website.

Mocht u in de tussentijd behoefte hebben aan informatie over school kunt u contact opnemen met coördinator Birgitte Kroon via nummer 088-2241188/06-54254111